HYVÄ ISÄNNÖINTITAPA

Auktorisoidut isännöitsijät ja isännöitsijäyhteisöt ovat sitoutuneet noudattamaan hyvää isännöintitapaa koskevia ohjeita. Hyvän isännöintitavan normisto tulee muuttumaan alan kehityksen edellyttämällä tavalla, ja em. kiinteistöalan yhteisöt tiedottavat siitä jäsen- ja asiakaskunnalleen. Isännöinti Hillo Oy noudattaa hyvää isännöintitapaa.

ALLA OTTEITA HYVÄSTÄ ISÄNNÖINTITAVASTA

Katso hyvä isännöintitapa kokonaisuudessaan

Isännöitsijän oikeudellinen asema

Isännöitsijä toimii hoitamansa yhtiön toimitusjohtajana. Voidakseen menestyksellisesti hoitaa tehtäväänsä laissa määritellyn juoksevan hallinnon hoitajana, isännöitsijän on tunnettava oikeutensa, velvollisuutensa ja vastuunsa. Isännöitsijän tulee edustaa yhtiötä niiden tehtävien hoitamisessa, jotka kuuluvat yhtiön juoksevaan hallintoon tai, jotka ovat hallituksen erikseen antamia. Mikäli isännöitsijä on järjestänyt tehtävien hoidon sopimusperusteisesti toimiston avulla, hänen tulee järjestää toimistonsa toiminta asianmukaisesti sekä huolellisesti ohjata ja valvoa toimistonsa henkilökunnan työtä ja huolehtia erityisesti myös siitä, että hänen käyttämänsä henkilökunta noudattaa hyvää isännöintitapaa.

Asiantuntijoiden käyttäminen

Isännöitsijän tulee tarvittaessa käyttää asiantuntijaa. Asiantuntijoiden käytön tulee perustua toimeksiantajan kanssa tehtyyn sopimukseen, toimeksiantajan erikseen antaman valtuukseen tai asemavaltuukseen.

Tehtävien suoritustavassa huomiotavat seikat:

  1) Objektiivisuus, ripeys ja huolellisuus
  2) Tehokkaat ja ajanmukaiset menetelmät
  3) Asiakkaalle tiedottaminen
  4) Taloudellisuus
  5) Asiakkaan varojen ja arvopapereiden säilytys
  6) Asiakirjojen säilytys
  7) Kiinteä toimipaikka
  8) Suhtautuminen toimeksiantajan ja kiinteistön käyttäjiin

Asiakas...

  - on kaikkein tärkein ihminen missä tahansa yrityksessä.
  - ei ole riippuvainen meistä, vaan me olemme riippuvaisia hänestä.
  - ei keskeytä työtämme, vaan on sen tarkoitus.
  - tekee meillä asioidessaan meille palveluksen - ei päinvastoin.
  - ei ole ihminen, jonka kanssa tulee ryhtyä viisastelemaan.
  - on ihminen, joka tulee meille tarpeineen - meidän tehtävämme on tyydyttää nuo tarpeet.
  - ansaitsee meidän kaikkein kohteliaimman ja huomaavaisimman käytöksemme.
  - on tämän ja jokaisen muun yrityksen elämänneste.

Menestymisemme on mahdollista vain, jos asiakkaamme tahtoo meidän menestyvän

 
TOIMISTOMME ON AVOINNA MA - PE KLO 08.00 - 16.00